Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Vịt Thanh Thượng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 765

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 3,0m; CR: 2,0m; - Hậu cung: CD: 3,0m; CR: 2,0m. Nhà mẫu: CD: 8,5m; CR: 6,0m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Vịt Thanh Thượng
  • Tên hiệu: Côn Lôn tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 120
  • Năm xây dựng lần đầu: 1250
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 765