Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Viến

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 684

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10 m; CR: 3,5m; - Hậu cung: CD: 5,4m; CR: 3,5m - Nhà mẫu: CD: 10m; CR: 3,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Viến
 • Tên hiệu: Hưng Quốc tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 190
 • Năm xây dựng lần đầu: 1224
 • Năm xây dựng lại:
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 684
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh