Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Vườn Thị

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,419

Số hiệu - ngày cấp: AM 254453 - 18/11/2009

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 8,0m; CR: 5,8m; - Hậu cung: CD: 5,0m; CR: 4,0m - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Vườn Thị
  • Tên hiệu: Hoàng Quyển tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 36
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,419