Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Phúc Long

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 180

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #
Nguyễn Thị Dung (Thích Đàm Dung) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Phúc Long
  • Tên hiệu: Phúc Long tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì: Thích Đàm Dung
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 56
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 1999
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 180