Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Ngô Đồng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #
Trương Thị Biển (Thích Diệu Biển) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Ngô Đồng
  • Tên hiệu: Trung Sơn tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 120
  • Năm xây dựng lần đầu: 1818
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):