Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đồng Bái

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,973

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 8,0m; CR: 5,0m; - Hậu cung: CD: 3,0m; CR: 4,2m - Nhà mẫu: CD: 8,4m; CR: 5,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Đồng Bái
  • Tên hiệu: Chùa Cả
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Minh, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 61
  • Năm xây dựng lần đầu: 303
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,973