Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Trà Đính

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 4,940

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 12m; CR: 5,5m; - Nhà mẫu: CD: 9,0m; CR: 5,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Trà Đính
  • Tên hiệu: Thiện Khánh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Minh, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 120
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 4,940