Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Chỉnh Đốn

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,416

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 14m; CR: 5,0m; - Hậu cung: CD: 7,0m; CR: 4,5m - Nhà tổ: CD: 13m; CR: 4,0m - Nhà mẫu: CD: 8,0m; CR: 3,5m. - Nhà tiền tế Phủ mẫu: CD: 7,0m; CR: 3,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Chỉnh Đốn
 • Tên hiệu: Phúc Hưng tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Gia Minh, Gia Viễn, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 115
 • Năm xây dựng lần đầu: 1253
 • Năm xây dựng lại:
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,416
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh