Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Ngọc Động

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,175

Số hiệu - ngày cấp: AM 25046 - 03/6/2008

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD:8,0m; CR: 2,5m; - HC: CD: 2,5m; CR: 2,5m - Nhà tổ: CD: 6,5m; CR: 4,5m - Nhà Mẫu: CD 6,0m; CR: 3,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Ngọc Động
  • Tên hiệu: Chính Dương tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 115
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2007
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,175