Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đông Khê

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 540

Số hiệu - ngày cấp: AC 307942 - 02/8/2006

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 11,7m; CR: 6,4m; - Hậu cung: CD: 4,3m; CR: 3,0m - Nhà mẫu: CD: 5,3m; CR: 4,7m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Đông Khê
  • Tên hiệu: Phúc Am tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 110
  • Năm xây dựng lần đầu: Trước 1945
  • Năm xây dựng lại: 2003
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 540