Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Hạ Trấn Hưng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,039

Số hiệu - ngày cấp: AC 307943 - 02/8/2006

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 13,4m; CR: 6,8m; - Hậu cung: CD: 7,8m; CR: 4,7m - Nhà mẫu: CD: 8,0m; CR: 7,7m; - Nhà khách: CD: 11,7m; CR: 6,4m
Họ và tên #
Đào Thị Tuyến (Thích Tâm Nhật) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Hạ Trấn Hưng
  • Tên hiệu: Chính Dương tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 120
  • Năm xây dựng lần đầu: Trước 1945
  • Năm xây dựng lại: 1994
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,039