Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Vĩnh Ninh

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,860

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,0m; CR: 4,6m; - Hậu cung: CD: 6,0m; CR: 5,0m - Gian tiền tế: CD: 12,7m; CR: 6,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Vĩnh Ninh
  • Tên hiệu: Long Hưng tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 150
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2007
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,860