Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Điềm

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,506

Số hiệu - ngày cấp: AC 307944 - 02/8/2006

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10,2m; CR: 6,4m; - Hậu cung: CD: 6,2m; CR: 4,0m. - Nhà tổ: CD: 11m; CR: 7,6m; - Nhà mẫu: CD: 3,3m; CR: 2,7m; - Nhà khách: CD: 11m; CR: 7,6m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Điềm
  • Tên hiệu: Đại Khải tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 225
  • Năm xây dựng lần đầu: 1695
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,506