Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thanh Uy

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,088

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2008

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tận dụng hang đá tự nhiên thờ Phật: CD: 7,0m; CR: 4,0m - Nhà mẫu: CD: 4,0m; CR: 3,0m Thờ Tứ Nương thời Hai Bà Trưng
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Thanh Uy
  • Tên hiệu: Thanh Uy tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 42
  • Năm xây dựng lần đầu: 1899
  • Năm xây dựng lại: 1999
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,088