Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Trung Hoà

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,073

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 8,5m; CR: 6,0m; - Hậu cung: CD: 7,8m; CR: 4,0m - Nhà mẫu: CD: 7,5m; CR: 7,3m; - Nhà khách: CD: 13,5m; CR: 7,7m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Trung Hoà
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 42
  • Năm xây dựng lần đầu: 1829
  • Năm xây dựng lại: 1998
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,073