Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Sào Long

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,035

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10m; CR: 7,0m; - Hậu cung: CD: 7,8m; CR: 3,7m - Nhà tổ: CD: 10m; CR: 9,0m; - Nhà đóng oản cũ: CD: 9,5m; CR: 4,2m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Sào Long
 • Tên hiệu: Khánh Long tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc: 1
 • Số tín đồ: 203
 • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
 • Năm xây dựng lại: 1994
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,035
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh