Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thông Linh

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 707

Số hiệu - ngày cấp: AC 307582 - 09/4/2008

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Thông Linh
  • Tên hiệu: Thông Linh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 120
  • Năm xây dựng lần đầu: 1790
  • Năm xây dựng lại: 2009
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 707