Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Tuỳ Hối

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,071

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD 7,5m; CR: 5,5m. - - Hậu cung: CD: 6,5; CR: 3,5m - Nhà tổ: CD: 19,7m; CR: 4,0m
Họ và tên #
Lâm Thị Liền (Thích Minh Thuần) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Tuỳ Hối
  • Tên hiệu: Khánh Linh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 420
  • Năm xây dựng lần đầu: 1790
  • Năm xây dựng lại: 2004
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,071