Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Vân Thị

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,814

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 4,0m; - Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 3,5m - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 4,5m; Nhà mẫu: CD: 6,5m; CR: 3,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Vân Thị
  • Tên hiệu: Khánh Vân tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 130
  • Năm xây dựng lần đầu: 1785
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,814