Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đồng Xuân

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 4,338

Số hiệu - ngày cấp: 04/18/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,5m; CR: 5,5m; - Hậu cung: CD: 5,5; CR: 4,5m - Nhà tổ: CD: 10,5m; CR: 8,5m; - Nhà mẫu: CD: 6,5m; CR: 5,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Đồng Xuân
  • Tên hiệu: Đại Bi tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 310
  • Năm xây dựng lần đầu: 1758
  • Năm xây dựng lại: 2012
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 4,338