Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thượng Hoà

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 234

Số hiệu - ngày cấp: BC 671686 - 16/2/2011

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD 8,0m; CR: 6,5m; - Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 4,5m - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 5,5m; - Nhà mẫu: CD: 6,5m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Thượng Hoà
  • Tên hiệu: Hưng Long tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ:
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2010
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 234