Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Trinh Nữ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 7,080

Số hiệu - ngày cấp: D 946176 - 20/02/1998

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10m; CR: 4,0m; Hậu cung: CD: 6,5m; CR: 3,5m - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 4,0m; Nhà mẫu: CD: 5,5m; CR: 3,5m; Nhà khách: CD: 7,5m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Trinh Nữ
  • Tên hiệu: Vân Long tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Hoà, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 156
  • Năm xây dựng lần đầu: 1901
  • Năm xây dựng lại: 1937
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 7,080