Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa xóm Bắc Yên Thịnh

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,050

Số hiệu - ngày cấp: 10/18/1997

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa xóm Bắc Yên Thịnh
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ:
  • Năm xây dựng lần đầu:
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,050