Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đông Nhạc

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 4,408

Số hiệu - ngày cấp: AM 254060 - 07/7/2008

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- TTiền đường: CD: 7,5m; CR: 4,0m; Hậu cung: CD: 3,0m; CR: 3,0m - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 4,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Đông Nhạc
  • Tên hiệu: Đông Linh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 20
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 4,408