Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Xóm 4

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,146

Số hiệu - ngày cấp: AC 307592 - 10/4/2008

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 4,5m; Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 3,5m - Nhà khách: CD: 7,5m; CR: 5,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Xóm 4
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 70
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2006
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,146