Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Tê Quảng Hạ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,005

Số hiệu - ngày cấp: K 907887 - 18/10/1997

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 5,5m; Hậu cung: CD: 6,5m; CR: 4,5m - Nhà tổ: CD: 10,0m; CR: 8,5m; Nhà mẫu: CD: 6,5m; CR: 5,5m; Nhà khách: CD: 7,5m; CR: 6,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Tê Quảng Hạ
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 97
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,005