Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thượng Phường

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,521

Số hiệu - ngày cấp: W 553560 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10m; CR: 6,5m; Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 3,5m - Nhà thờ tổ: CD: 15m; CR: 5,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Thượng Phường
 • Tên hiệu: Bảo Liên tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 60
 • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
 • Năm xây dựng lại:
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,521
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh