Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Dân Chủ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 882

Số hiệu - ngày cấp: W 553571 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 9,0m; CR: 4,5m; Hậu cung: CD: 5,0m; CR: 4,0m - Nhà mẫu: CD: 7,5m; CR: 4,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Dân Chủ
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 50
  • Năm xây dựng lần đầu: Thế kỷ XVI
  • Năm xây dựng lại: 1995
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 882