Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Sa Lung

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,621

Số hiệu - ngày cấp: AC 307706 - 26/10/2007

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Sa Lung
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 40
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 1990
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,621