Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Quảng Từ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,680

Số hiệu - ngày cấp: W 553570 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10m; CR: 4,0m; Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 3,5m - Nhà mẫu: CD: 7,5m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Quảng Từ
  • Tên hiệu: Quảng Đức tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 300
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 1992
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,680