Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Nộn Khê

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,275

Số hiệu - ngày cấp: AC 307707 - 26/6/2007

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 16m; CR: 6,0m; Hậu cung: CD: 10m; CR: 5,0m - Nhà tổ: CD: 15m; CR: 3,0m; Nhà mẫu: CD: 11m; CR: 9,0m; Nhà khách: CD: 12m; CR: 4,0m
Họ và tên #
Nguyễn Thị Kiên (Thích Ngọc Kiên) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Nộn Khê
  • Tên hiệu: Nghiêm Khánh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì: Thích Ngọc Kiên
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 100
  • Năm xây dựng lần đầu: Thế kỷ XVII
  • Năm xây dựng lại: 2002
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,275