Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Công Đồng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,200

Số hiệu - ngày cấp: BC 671444 - 27/12/2010

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,0m; CR: 3,3m; Hậu cung; CD: 4,0m; CR: 3,5m - Nhà thờ mẫu: CD: 6,0m; CR: 3,1m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Công Đồng
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 50
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,200