Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Khê Trung

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,233

Số hiệu - ngày cấp: AM 254408 - 07/9/2009

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,5m; CR: 5,5m; Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 3,5m Hiện tại chùa thờ chung cả Phật, thờ Thánh và thờ Thần Hoàng Làng
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Khê Trung
  • Tên hiệu: Khê Trung tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 60
  • Năm xây dựng lần đầu: 1945
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,233