Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Yên Duyên

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,227

Số hiệu - ngày cấp: AM 254407 - 07/92009

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 4,5m; Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 3,5m Hiện tại chùa thờ chung cả Phật, thờ Thánh và thờ Mẫu
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Yên Duyên
  • Tên hiệu: Yên Duyên tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 120
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2010
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,227