Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Khê Thượng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 882

Số hiệu - ngày cấp: AM 254236 - 24/6/2009

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Tượng Phật đã chuyển về thờ tại Phủ Chẽ từ trước năm 1954 Phủ ChẽTiền đường: CD 7,5m; CR 5m; HC: CD 6,0m, CR 2,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Khê Thượng
  • Tên hiệu: Khê thượng tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ:
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2009
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 882