Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Yên Tế

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,122

Số hiệu - ngày cấp: AC 307710 - 26/10/2007

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10m; CR: 5,5m; Hậu cung: CD: 6,0m; CR: 6,0m - Nhà thờ mẫu: CD: 10m; CR: 4,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Yên Tế
  • Tên hiệu: Hưng Phúc Tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 200
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,122