Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Giếng Rồng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 530

Số hiệu - ngày cấp: K 901978 - 18/10/1997

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Giếng Rồng
  • Tên hiệu: Phủ mẫu
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ:
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 530