Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Bản

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,467

Số hiệu - ngày cấp: W 553544 - 22/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10m; CR: 6,0m; Hậu cung: CD: 10m; CR: 4,0m - Nhà mẫu: CD 12m; CR: 6,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Bản
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 200
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,467