Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Phong An

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 890

Số hiệu - ngày cấp: W 553548 - 22/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Phong An
  • Tên hiệu: Trung Nha tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 20
  • Năm xây dựng lần đầu: Tự Đức
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 890