Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Xóm Bắc

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 404

Số hiệu - ngày cấp: 04/22/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,5m; CR: 3,5m; Hậu cung: CD: 3,0m; CR: 2,5m - Nhà mẫu: CD: 6,0m; CR: 3,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Xóm Bắc
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 25
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 404