Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Xóm Đông

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 5,502

Số hiệu - ngày cấp: 04/22/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,5m; CR: 4,3m; Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 3,5m - Nhà tổ: CD: 6,8m; CR: 4,0m; Nhà mẫu: CD: 5,7m; CR: 3,5m; Nhà khách: CD: 9,8m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Xóm Đông
  • Tên hiệu: Cảnh Linh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 2
  • Số tín đồ: 100
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 5,502