Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Yên Bắc

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Yên Bắc
  • Tên hiệu: Vạn Xuân tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 57
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2004
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):