Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đồi

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,362

Số hiệu - ngày cấp: W 553510 - 22/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 13m; CR: 4,5m; Hậu cung: CD: 7,0m; CR: 5,0m; - Nhà tổ: CD: 12m; CR: 4,5m; Nhà khách: CD: 12m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Đồi
  • Tên hiệu: Linh Tích tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 70
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 1992
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,362