Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Làng Đông

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,0m; CR: 4,2m; Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 3,5m; Nhà mẫu: CD: 6,3m; CR: 4,0m; Nhà khách: CD: 9,6m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Làng Đông
  • Tên hiệu: Phúc Hồi tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 160
  • Năm xây dựng lần đầu: 1994
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):