Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Hương

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,233

Số hiệu - ngày cấp: W 553514 - 22/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #
Bùi Thị Vui (Thích Diệu Mừng) Xem
Phạm Thị Bốn (Thích Đàm Minh) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Hương
  • Tên hiệu: Phúc Tiên tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì: Thích Diệu Mừng
  • Số chức sắc: 2
  • Số tín đồ: 100
  • Năm xây dựng lần đầu: 1898
  • Năm xây dựng lại: 2010
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,233