Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Hạ - Đống

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 6,778

Số hiệu - ngày cấp: W 553513 - 22/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 17m; CR: 5,0m; Hậu cung: CD: 9,0m; CR: 5,0m - Nhà tổ: CD: 17m; CR: 4,5m; Nhà mẫu: CD: 9,0m; CR: 4,5m; Nhà khách: CD: 9,0m; CR: 4,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Hạ - Đống
  • Tên hiệu: Phúc Lai tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 2
  • Số tín đồ: 50
  • Năm xây dựng lần đầu: 1941
  • Năm xây dựng lại: 1960
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 6,778