Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa núi Kỳ Lân

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

CD: 5,0m; CR: 5,0m Nhà mẫu: CD: 8,0m; CR: 6,0m; Nhà khách: CD: 10m; CR: 5,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa núi Kỳ Lân
  • Tên hiệu: Kỳ Lân tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Phúc, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ:
  • Năm xây dựng lần đầu: 2000
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):