Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Phúc Lý

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 101,030

Số hiệu - ngày cấp: 04/18/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 5,5m; Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 4,5m - Nhà tổ: CD: 5,5m; CR: 3,5m; Nhà mẫu: CD: 5,5m; CR; 4,0m; Nhà khách: CD: 7,5m; CR: 4,5m.
Họ và tên #
Phạm Thị Lượt (Thích Đàm Lượt) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Phúc Lý
  • Tên hiệu: Phúc Lý tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Phúc, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Trụ trì: Thích Đàm Lượt
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 66
  • Năm xây dựng lần đầu: 1890
  • Năm xây dựng lại: 1993
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 101,030