Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Gạo

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 207,935

Số hiệu - ngày cấp: 04/18/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 5,5m; CR: 3,5m; Hậu cung: CD: 3,5m; CR: 2,5m - Nhà tổ: CD: 5,5m; CR: 3,5m; Nhà mẫu: CD: 5,5m; CR: 4,,0m; Nhà khách: CD: 6,5m; CR: 4,2m
Họ và tên #
Trịnh Thị Hợi (Thích Đàm Hợi) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Gạo
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Phúc, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Trụ trì: Thích Đàm Hợi
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 52
  • Năm xây dựng lần đầu: Khải Định
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 207,935