Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Yên Khoái -Thượng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 182,252

Số hiệu - ngày cấp: 04/18/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường:CD: 5,5m; CR: 3,5m; Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 3,5m - Nhà tổ: CD: 5,5m; CR: 3,5m; Nhà mẫu: CD: CD: 4,5m; CR: 3,5m; Nhà khách: CD; 6,5m; CR: 4,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Yên Khoái -Thượng
 • Tên hiệu: Hoa Yên tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Ninh Phúc, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 50
 • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
 • Năm xây dựng lại:
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 182,252
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh